Bulgarian for foreigners

Nowadays, there is an evident tendency of foreigners wanting to study Bulgarian, most of whom investors who have decided to develop their business in Bulgaria or applicants in the Top management of major and middle-sized companies as well as advisors and collaborators in State institutions, invited to share their experience and gain such by working[…]

Английски Език

Обучения по общ и бизнес английски, както и подготовки за сертификати и ДЗИ …

Български за чужденци

Напоследък българският език започва да се търси все по-често и то почти винаги от инвеститори, които са решили да развият своя бизнес в България, от нови кадри в Управителните органи на големи и средни фирми и също така съветници и сътрудници към наши институции, които са били поканени да споделят своя опит и да натрупат[…]