Езикови Курсове

Образователен център „Advantage“ извършва езикови курсове по английски, немски, нидерландски, руски и български език за чужденци, както за възрастни, така и за ученици.

Що се отнася до курсовете за възрастни, нашите приоритети са:

 • Свободно и уверено общуване на чужд език.
 • Усвояване на новата лексика още в час.
 • Умело боравене с граматиката, предвидена в съответното ниво.
 • Интерактивно протичане на учебните занятия чрез похвати на метода Сугестопедия.

При езиковите курсове за деца, се стремим да развием езиковите уменията чрез:

 • Поднасяне на информацията по атрактивен начин.
 • Задържане на вниманието трайно чрез дейности близки до възрастта на ученика.
 • Интерактивно участие и предпоставки за изява на личните качества в час.
 • Развиване на амбицията и интереса на ученика към езика.

Индивидуални, полуиндивидуални и групови обучения.

Предимството на индивидуалното обучение се състои в концентрацията на преподавателя върху един курсист и подготовката му в ниво и сфера, частно определена от самия курсист. Тенденцията за разпространяване на индивидуалната форма на обучение се дължи и на гъвкавостта при изготвяне на графика за учебни занятия, чиято цел е да улесни курсиста и дори да съкрати срока на изпълнение на обучението.

Ние в Образователен център „Advantage“ сме доразвили идеята за индивидуално обучение, предлагайки и Индивидуални курсове на място при курсист и Дистанционни индивидуални курсове. Вторият модел на обучение е изключително полезен при обстоятелства, при които местонахождението на курсиста е различно от това на Центъра. Ефективността на Дистанционния индивидуален курс ни дава възможност да развием чуждоезиковите си обучения и извън България, в страни като Англия, Германия, Чехия, Швейцария, Испания и др.

Полуиндивидуалните ни обучения са създадени, за да откликнат на нуждите на нашите курсисти при ситуации, в които двама души са решили заедно да започнат чуждоезикова подготовка. Най-голямото предимство на полуиндивидуалното обучение е в това, че то съчетава индивидуалния подход при преподаване и запазва гъвкавостта при организацията на учебните занятия.

При груповото обучение е важна първоначалната стъпка при определянето на желаното ниво, а както и отсяването на сходна възрастова група, която да има общи интереси и амбиция за усвояване на учебния материал. За да бъде запазен индивидуалния подход при груповите курсове, Образователен център „Advantage“ се придържа към малък брой участници в група (до 7 курсисти). Графикът при груповите обучения се изготвя преди началната дата на учебните занятия. Поради по-голямата продължителност на обучението в група, е необходима периодична проверка на степента на усвояване на преподадения материал.

За да бъде издаден сертификат за Успешно завършване, всеки курсист, в края на своето обучение (индивидуално, полуиндивидуално или групово) полага тест, резултатът от който трябва да бъде не по-малък от 60%.

График за Групови курсове

Делнични:

 • Вариант 1: Понеделник, сряда и през петък – от 18.45 до 21.15 (с 15 мин. почивка)
 • Вариант 2: Вторник, четвъртък и през петък – от 18.45 до 21.15 (с 15 мин. почивка)
 • Вариант 3: Понеделник, сряда и петък – от 17.00 до 18.30

Съботно-неделни:

 • Вариант 1: Събота и неделя – от 9.30 до 12.45 (с 15 мин. почивка)
 • Вариант 2: Събота и неделя – от 13.30 до 16.45 (с 15 мин. почивка)

Делнични за ученици:

 • Вариант 1: Понеделник и сряда – от 10.30 до 12.00
 • Вариант 2: Вторник и четвъртък – от 10.30 до 12.00
 • Вариант 3: Понеделник и сряда – от 14.30 до 16.00
 • Вариант 4: Вторник и четвъртък – от 14.30 до 16.00