Корпоративно обучение по английски език

Поради удобството всяка една институция, определяйки нуждата от квалификация на своите служители, да осигури гъвкаво обучение, Образователен център „Advantage“ има за приоритет да осигури възможно най-голямо разнообразие от учебни системи и интензитет при организацията на корпоративни обучения, доказали своята ефективност, както в Държавни, така и в частни агенции и юридически лица.
С цел повишаване езиковите умения на служители, в процеса на чиято работа познанието по чужд език би улеснило процеса на работа, Образователен център „Advantage“ организира индивидуални и групови корпоративни обучения с възможност за тяхното реализиране, както в наш офис, така и на място при клиент.

Графикът на учебните занятия следва да бъдат изготвени индивидуално според изискванията на клиента, а учебната система трябва да отговаря на професионалните потребностите на обучаваните служители.

За да бъде изготвена оферта за корпоративно обучение за нас е нужна следната информация:

 • каква е сферата на дейност на Вашите служители
 • колко служители желаете да обучите
 • кое е желаното ниво на езикова квалификация (ОЦ „Advantage“ може да съдейства за определянето му.)
 • какъв е срока, в който трябва да бъде проведено обучението
 • каква е времевата възможността за посещение на занятията

Обученията, от които можете да изберете са:

Общ Английски:

 • A1 Elementary – Обучението в ниво А1 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които полагат първоначалните си познания по английски език с основна граматика и лексика.
 • А2 Pre-intermediate – Обучението в ниво А2 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които са имали досег до езика говоримо, но усещат пропуски в основните познания.
 • В1 Intermediate – Обучението в ниво B1 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които желаят да доразвият говоримите и писмените си езикови умения с цел по-добра комуникация в ежедневна езикова среда.
 • В2 Upper-Intermediate – Обучението в ниво B2 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които имат амбиция да работят извън в държава от ЕС извън границите на България, за която трябва да разполагат с богат речник от думи, както за ежедневна,така и за Business среда.
 • С1 Advanced – Обучението в ниво С1 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които ще следват висшето си образование, както и реализират практически професионална квалификация, придобита в България, в чужбина.
 • С2 Proficiency – Обучението в ниво С2 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които са решили да реализират кариера като преподаватели по английски език.

Разговорен Английски

 • А – Курсът за разговорен английски език в ниво А включва набор от лексика и граматика, включени в нивата А1 и А2. Целта на обучението в този курс е да подпомогне основните езикови умения,които са ни нужни,когато пътуваме в чужбина, за да можем адекватно да участваме в разговори от общ характер.
 • B – Курсът за разговорен английски език в ниво В включва теми на разговори, заложени в нива B1 и B2. Обучението в разговорен английски в ниво В е полезно, поради заеманите в България професионални позиции, изискващи плавни езикови умения за извършването на административни и комуникативни функции.
 • C – Курсът за разговорен английски език в ниво C е подходящ за вече завършили нива B2, C1 и C2, поради сложността на лексиката,която се обсъжда. Много често след завършване на курс в ниво над средното по английски език, нивото на говорене не успява да настигне граматическото и именно затова е нужно да бъде обърнато внимание и на езиковите умения, поставяйки теми, изискващи по-богата лексика, отговаряща на нива B2, C1 и C2.

Бизнес Английски

 • А1 + А2 – Обучението по Business English в начално ниво усъвършенства воденето на разговори и уменията за слушане и четене.
 • B1 – Обучението по Business English в ниво B1 подпомага обогатяването на специфична терминология в различните сфери на Business средата (Management, Administration, Conferences)
 • B2 – Обучението по Business English в ниво B2 има за цел да подготви кадри за работа в по-високи позиции (Top Management), чрез практически упражнения за водене на преговори.

*За подготовката в посочените Business нива, Образователен център „Advantage“ използва учебна система „Business Advantage“ на Cambridge University.

Кеймбридж Сертификати

 • First Certificate of English (FCE) – Успешното полагане на сертификатния изпит FCE носи безсрочно международно признаване, както от Висши учебни заведения, така и от работодатели в чуждбина, за ниво на владеене на английски език над средното. Сертификатът FCE отговаря на ниво B2 на Общоевропейската езикова рамка и е подходящ за бъдещи студенти и служители в институции в чужбина.
 • Cambridge English Advanced (CAE) – Сдобиването със сертификат CAE позволява на студенти да започнат своето висшо образование в университет в чужбина без да е необходим допълнителен документ като доказателство за високото ниво на владеене на езика / Сертификатът САЕ отговаря на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.
 • Cambridge English Proficiency (CPE) – Сертификатът СРЕ дава най-високото ниво, което може да бъде придобито от чужденци с международно признание, който позволява академично развитие в цял свят, както и практикуване на професии с висока квалификационна степен.

Моля, не се колебайте да потърсите повече информация на email office@advantage.bg