Английски Език

Общ Английски

A1 Elementary – Обучението в ниво А1 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които полагат първоначалните си познания по английски език с основна граматика и лексика.

А2 Pre-intermediate – Обучението в ниво А2 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които са имали досег до езика говоримо, но усещат пропуски в основните познания.

В1 Intermediate – Обучението в ниво B1 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които желаят да доразвият говоримите и писмените си езикови умения с цел по-добра комуникация в ежедневна езикова среда.

В2 Upper-Intermediate – Обучението в ниво B2 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които имат амбиция да работят извън в държава от ЕС извън границите на България, за която трябва да разполагат с богат речник от думи, както за ежедневна,така и за Business среда.

С1 Advanced – Обучението в ниво С1 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които ще следват висшето си образование, както и реализират практически професионална квалификация, придобита в България, в чужбина.

С2 Proficiency – Обучението в ниво С2 по Общоевропейската езикова рамка е подходящо за тези от Вас, които са решили да реализират кариера като преподаватели по английски език.

*За подготовката в посочените нива, Образователен център „Advantage“ използва учебна система New Headway на издателство Oxford University Press.

Бизнес Английски

А1 + А2 – Обучението по Business English в начално ниво усъвършенства воденето на разговори и уменията за слушане и четене.

B1 – Обучението по Business English в ниво B1 подпомага обогатяването на специфична терминология в различните сфери на Business средата (Management, Administration, Conferences )

B2 – Обучението по Business English в ниво B2 има за цел да подготви кадри за работа в по-високи позиции (Top Management), чрез практически упражнения за водене на преговори.

*За подготовката в посочените Business нива, Образователен център „Advantage“ използва учебна система „Business Advantage “ на Cambridge University.

Кеймбридж Сертификати

First Certificate of English (FCE) – Успешното полагане на сертификатния изпит FCE носи безсрочно международно признаване, както от Висши учебни заведения, така и от работодатели в чуждбина, за ниво на владеене на английски език над средното. Сертификатът FCE отговаря на ниво B2 на Общоевропейската езикова рамка и е подходящ за бъдещи студенти и служители в институции в чужбина.

Cambridge English Advanced (CAE) – Сдобиването със сертификат CAE позволява на студенти да започнат своето висшо образование в университет в чужбина без да е необходим допълнителен документ като доказателство за високото ниво на владеене на езика. Сертификатът САЕ отговаря на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка..

Cambridge English Proficiency (CPE) – Сертификатът СРЕ дава най-високото ниво, което може да бъде придобито от чужденци с международно признание, който позволява академично развитие в цял свят, както и практикуване на професии с висока квалификационна степен.

Резултатите, които положилите успешно изпит за сертификат на Кеймбридж, са
A (80–100%), 
B (75–79%) и 
C (60–74%).

* Изпитите на Кеймбридж са единствените международно признати изпити, които носят UCAS точки, необходими за кандидатстване във висшите учебни заведения.

Подготовка за ДЗИ

Подготовката за Държавен зрелостен изпит по английски език се състои в няколко модула

  1. Запознаване с формата и критериите за оценка
  2. Практическо решаване на примерни матури
  3. Упражнения върху четирите компонента на Матурата : Listening, Reading, Use of English и Writing.
  4. Полагане на вътрешен изпит.

Подготовка по Английски език за ученици от 1-ви до 12-ти клас

Подготовката на ученици от 1-ви до 12 клас се състои от делнични или съботно-неделни ежеседмични занятия, в които се цели допълнително разширяване на знанията, придобити в училище подобно на паралелките с разширено изучаване на английски език . Осигурява се и възможност на учениците да участват във външни състезания: Национални и регионални олимпиади.