19 юни 2023

Възходът на AI в дигиталния маркетинг

Бизнес/Полезно

Как да използвате машинното обучение, за да подобрите стратегията си

В днешния забързан свят терминът „изкуствен интелект“ (AI) става все по-разпространен. От самоуправляващи се автомобили и виртуални асистенти до персонализирани препоръки в стрийминг платформи, AI революционизира различни аспекти от живота ни. Но какво точно е AI и как работи? Тази статия има за цел да демистифицира концепцията за изкуствен интелект и да хвърли светлина върху потенциалните му приложения в маркетинга.

Машинното обучение и изкуственият интелект трансформират маркетинговия сектор. Нещо повече - създават предимство на компаниите, които ги използват, за да изпреварят своите конкуренти, като се справят с някои от най-трудните предизвикателства на маркетинга - персонализиране, незабавна оптимизация и работа с огромен обем данни.

Какво представлява изкуствения интелект и машинното обучение?

Преди да навлезем в маркетинговата страна на нещата, нека отделим секунда, за да установим какво представляват изкуственият интелект и машинното обучение.

Дефиниране:

Изкуственият интелект е просто всяка форма на интелект, демонстрирана от машина, вместо естествен интелект, присъщ за хората. Когато повечето хора мислят за изкуствен интелект, те мислят конкретно за компютри, които възпроизвеждат някакво ниво на човешкия интелект.

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, който позволява на системите да намират нови и по-добри решения автоматично, като се учат от грешките. До колкото повече данни и опит има достъп един алгоритъм, толкова по-добър става в бъдеще.

приложение на AI в дигиталния маркетинг

Как да използваме машинното обучение за дигитален маркетинг

Най-общо казано, AI и машинното обучение имат потенциала да революционизират дигиталния маркетинг чрез увеличаване на персонализацията на рекламите, възвращаемостта и въздействието им. С по-нататъшното развитие на AI е вероятно да се появят нови приложения на тази технология в дигиталната реклама. Нека разкрием част от приложенията на AI в днешната дигитална среда:

1. Персонализирано изживяване

Персонализирането има значение за потребителите. Проучвания показват, че 90% от потребителите предпочитат брандове, които помнят кои са те и в резултат на това предоставят подходящи оферти и препоръки. Нещо повече, ако не получат персонализирано изживяване, повече от половината потребители биха се ориентирали към конкурент. Много бизнеси използват AI алгоритми, като вземат предвид историята на покупките, артикулите в количката и навиците при сърфиране на своите потребителите, за да отговорят на техните нужди, така че повече от тях да се превърнат в редовни клиенти.

Алгоритмите за изкуствен интелект могат да персонализират съдържание въз основа на поведението на клиентите при сърфиране, на база демографските данни и предпочитания. AI може да помогне на търговците да персонализират своето рекламно съдържание и оферта. Това подобрява изживяването на потребителите и улеснява процеса по създаване на по-насочени и ефективни маркетингови кампании. И по-конкретно:

 • Маркетолозите могат да изпращат персонализирани оферти и продуктови препоръки на клиентите, като анализират поведение им с AI.
 • AI позволява на компаниите да проследяват навиците за сърфиране на клиентите и да препоръчват продукти в реално време.
 • Задвижваните от AI чатботове могат да препоръчват продукти и да отговарят бързо на въпроси.
 • AI може да анализира историята на предпочитания на клиентите и да препоръчва видеоклипове или визуално съдържание, подходящо за тях.
 • AI може да анализира социални медии, продуктови отзиви и проучвания, за да помогне на брандовете да персонализират своите реклами.

2. Задвижвани от AI чатботове

Задвижваните от изкуствен интелект чатботове могат да поддържат дигитални маркетингови кампании, като предоставят персонализирана поддръжка на клиентите, събирайки данни за анализ и същевременно увеличават ангажираността и клиентската удовлетвореност.

Дигиталните маркетингови кампании могат да се възползват от задвижваните от AI чатботове по следните начини:

 • Чатботовете подобряват обслужването на клиентите и намаляват натоварването на екипа за поддръжка, като предоставят клиентско обслужване 24/7.
 • Чатботовете могат да разговарят с потребителите и да увеличават ангажираността и времето, прекарано на даден уебсайт.
 • Задвижваните от AI чатботове могат да препоръчват продукти, да предоставят персонализирани препоръки и да предлагат отстъпки или промоции въз основа на поведението и предпочитанията на потребителите.
 • Чатботовете могат да събират имейл адреси и телефонни номера за генериране на потенциални клиенти.
 • Чатботовете могат да анализират потребителски данни, за да намерят тенденции за подобряване на маркетинговите стратегии на бизнеса.

3. Прогнозни анализи

AI алгоритмите помагат на бизнеса да разбере още по-добре клиентите си. Алгоритмите за машинно обучение могат да анализират големи количества данни от социалните медии, уебсайтове и обратна връзка на клиенти. Тези данни могат да предвидят поведението на клиентите и да идентифицират тенденции като покупки на продукти или отказ от такива. Може също така да помогне за подобряване на продуктите и услугите, предлагани от бизнеса.

Задвижваният от AI анализ може да помогне на специалистите по дигитален маркетинг да вземат по-добри решения, за да задоволят нуждите на потребителите и да задържат отпадащите клиенти.

таргетиране от AI

4. Насочено таргетиране от AI

AI алгоритмите могат да идентифицират модели в потребителските данни и да предвидят кои потребители ще се ангажират с конкретна реклама. Това осигурява по-задълбочена представа за поведението на клиентите, персонализира съобщенията, предвижда бъдещо поведение и оптимизира кампаниите в реално време, като помага на бизнеса да насочва рекламите си.

Алгоритмите с изкуствен интелект могат да идентифицират модели и тенденции в голям набор от данни като поведение на клиенти, навици за покупка и демографски данни. Този анализ може да помогне на бизнеса да избере най-добрата рекламна аудитория.

Базираната на AI технология за оптимизация в реално време може да се наблюдава ефективността на рекламните кампании и в реално време да се оптимизира тяхната ефективност и резултати. Например AI може да коригира насочването или съобщенията на реклама въз основа на това колко добре се представя.

Пример за това са Performance Max и Smart кампаниите в Google ads.

5. Качествено съдържание, генерирано от AI

AI технологията може да помогне на маркетолозите да спестят време, да подобрят качеството на съдържанието и да повишат ефективността на кампанията въз основа на данни и потребителски предпочитания, базираните на AI инструменти за създаване на съдържание могат да създадат по-ангажиращо и подходящо съдържание за блогове и съдържание в социалните медии.

Дигиталните маркетингови кампании могат да се възползват от инструментите за генериране на съдържание, базирани на AI, по следните начини:

 • Задвижваните от AI генератори на съдържание спестяват време и пари. Инструментите за създаване на съдържание с AI могат да пишат описания на продукти, публикации в блогове и съдържание в социалните медии.
 • Задвижваните от AI инструменти могат да персонализират съдържанието въз основа на поведението на потребителя. Чатбот може да използва AI, за да персонализира отговорите въз основа на минали взаимодействия на потребителя с бранда.
 • Получените данни могат да оптимизират съдържанието с помощта на AI. Инструмент, задвижван от AI, може да анализира кои заглавия или изображения получават най-много кликвания и да коригира съдържанието.
 • Задвижваните от изкуствен интелект инструменти могат да редактират и коригират съдържание за граматически и правописни грешки, което го прави изключително професионално и естетически издържано.

6. AI-базирано гласово търсене

Базираните на AI инструменти могат да помогнат на бизнеса да разбере как хората използват гласовото търсене и какви ключови думи и фрази използват.

Чатботове, за които споменахме по горе в статията могат бързо и лесно да отговарят на въпросите на потребителите. Бизнесите могат да използват чатботове за поддръжка на клиенти, често задавани въпроси и насоки за фунията на продажбите и да накарат Siri, Alexa и Google Assistant да доставят тези реклами.

Събраните данни също така могат да помогнат на бизнеса да забележи тенденции, да оптимизира съдържанието и да стимулира развитието на дигиталния маркетинг.

7. AI-базирано разпознаване на изображения/видео

AI може да идентифицира обекти, хора и други елементи в изображения и видеоклипове. Ето няколко начина, по които базираните на AI алгоритми за разпознаване на изображения и видео могат да помогнат на бизнеса да създаде по-подходящо и ангажиращо визуално съдържание:

 • Автоматизирано маркиране: AI алгоритмите могат автоматично да маркират изображения и видеоклипове с подходящи ключови думи, което улеснява бизнеса при търсене, категоризиране и създаване на по-ангажиращо визуално съдържание.
 • Точност на търсене: Алгоритмите за разпознаване на изображения и видео, базирани на AI, могат да подобрят точността на търсенето. Това помага на компаниите бързо да намират визуално съдържание за своите дигитални маркетингови кампании.
 • Анализ на визуално съдържание: AI алгоритмите могат да идентифицират модели и тенденции във визуалното съдържание, помагайки на бизнеса да създаде по-добро визуално съдържание.
 • Творческо вдъхновение: AI алгоритмите могат да предложат ново визуално съдържание въз основа на тенденциите и потребителските предпочитания.

8. A/B тестване, управлявано от AI

Задвижваните от AI A/B инструменти за тестване могат да помогнат на компаниите да тестват и оптимизират своите маркетингови кампании, за да подобрят ефективността и да постигнат целите си по-бързо.

AI алгоритмите могат произволно да разпределят трафик към различна уеб страница или рекламни варианти, за да настроят A/B тестове. Това спестява време и пари в сравнение с ръчното A/B тестване. Захранване с изкуствен интелект A/B инструменти за тестване могат да персонализират вариантите на теста въз основа на потребителски данни, което позволява на бизнеса да тества различни варианти за различни сегменти от своята аудитория. Това може да помогне на фирмите да предоставят по-подходящи и ангажиращи изживявания на своите потребители.Всичко това може да увеличи реализациите и да ускори маркетинговите цели.

9. Маркетингова автоматизация, задвижвана от AI

Инструментите за маркетингова автоматизация, задвижвани от AI, могат да автоматизират задачите за имейл, социални медии и анализ на данни, позволявайки на бизнеса да се съсредоточи върху стратегически и творчески задачи за повишаване на продажбите и подобрение на маркетинговата си стратегия.

Анализирайки данните и поведението на клиентите, AI алгоритмите могат да предоставят информация за предпочитанията, интересите и действията на клиентите. Използвайки тези данни, компаниите могат по-добре да насочват своите реклами и да получат представа за своята клиентела.

За бизнеса AI маркетингът спестява огромно количество време, а за потребителите създава по-голяма вероятност да видят съдържанието, което харесват. Честно казано, ако не интегрирате AI във вашите дигитални маркетингови усилия, има голям шанс вашата конкуренция да ви остави да й дишате прахта. AI допълва човешкия интелект, за да направи процесите драстично по-ефективни и ефикасни, отколкото някога са били, и оттук нататък ще става все по-добър. Най-важното предимство на AI и машинното обучение е, че улеснява предвиждането на нуждите на потребителите, като се учи от тяхното поведение. Колкото по-добре можете да посрещнете нуждите на вашите клиенти, толкова по-щастливи ще бъдат те.

Ако имате каквито и да било въпроси за дигитален маркетинг, не се колебайте да се свържете с екипъти на дигитална агенция ADvantage.