14 авг 2023

Всичко, което трябва да знаете за различните стратегии за наддаване (бидове) в Google Ads

Google

И как да изберем най-подходящата бидинг стратегия за нашите кампании

За постигането на най-добри резултати и оптимизиране на своя рекламен бюджет, рекламодателите могат да използват различни по вид бид стратегии, предоставени от Google Ads. Различните стратегии за наддаване зависят от вашите индивидуални цели. 

Изборът на подходяща стратегия и нейното изпълнение са изключително важни. Можете да намалите драстично рекламните си разходи, ако изберете правилната стратегия за офериране и я приложите ефективно. За да направите това обаче, трябва да сте запознати добре с различните стратегии, трикове и техния начин на работа. В противен случай просто губите целия си бюджет в замяна на няколко клика.

Проучвания доказват, че промяната на стратегията за наддаване може да доведе до осезаемо повишена реализация на кампаниите. Стратегиите за наддаване са категоризирани в два основни раздела - автоматизирани и ръчни.

Тази статия ще ви преведе през тях и ще ви помогне да изберете най-доброто според вашите конкретни изисквания.

Какво представлява интелигентното офериране на Google?

Интелигентното офериране на Google се отнася до стратегии, които използват машинно обучение за оптимизиране за стойност на реализацията. Най-често срещаните стратегии за интелигентно офериране са целева CPA, целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), постигане на максимален брой реализации и постигане на максимална стойност на реализацията.

Какво представляват стратегиите за наддаване в рекламите в Google?

Стратегията за наддаване е мястото, където можете да зададете средна стойност за това колко сте готови да платите за всеки хиляда импресии. Една ефективна стратегия ще помогне за уникалния обхват на вашата кампания и това ще бъде рентабилно. Освен това можете да минимизирате разходите си, като използвате изключителна стратегия за наддаване.

Видове стратегии за офериране (bid) в Google ads

1. Manual CPC

Това е ръчно контролирана стратегия за офериране, при която можете да сами да задавате цената на клик за ключова дума или отделна рекламна група. Ако конкретни ключови думи за търсене са по-печеливши от други, можете бързо да коригирате бюджетите, за да добавите или премахнете бюджет от други кампании.

Тази стратегия ще ви даде пълен контрол върху разходите, тъй като можете да намаляте и увеличавате бюджета за реклама във всеки един момент, в зависимост от представянето на рекламите. Но повече контрол означава повече време, прекарано в наблюдение на разходите и самостоятелно коригиране.

Също така от намаляне на бюджета може да загубите твърде много пазарен дял за много кратко време. Можете да използвате тази стратегия, ако имате ограничен бюджет и конкретни целеви ключови думи.

какво е maximize conversions

2. Maximize conversions

Това е стратегия за автоматично офериране, като офертата се определя на базата на предишни реализации на кампаниите ви и данни от търгове на конкурентите. Стратегията работи единствено за максимални реализации за най-малко бюджет.

Със стратегията за максимизиране на реализациите можете да зададете дневен бюджет за вашите реклами в Google. Използвайки максималния дневен бюджет, който сте задали, Google автоматично ще стартира оферирането ви вместо вас, за да получите най-много реализации за парите си.

Например, ако дневният ви бюджет е 100 лв., Google ще го изразходва разумно, за да намери най-много реализации и ако една реализация струва 100 лв., Google няма да наддава за нея.

Преди да изберете този метод на офериране, не забравяйте да проверите дали сте задали сумата на дневния си бюджет на разумно ниво, което сте готови да похарчите. В края на кампанията проверете възвръщаемостта на инвестициите си, за да видите дали максимизирането на реализациите води до печеливши продажби.

Използвайки тази стратегия, не е необходимо да въвеждате никакви подробности при настройката (освен дневния си бюджет).

какво е enhanced cpc

3. Enhanced CPC

С няколко думи, това е комбинация от ръчно и интелигентно офериране. Вие задавате основната цена на клик за вашите рекламни групи и ключови думи, но алгоритъмът трябва да ги оптимизира. Google има право да увеличи или намали сумата на вашата оферта въз основа на вероятността да стимулира продажбата. Офертите ще се опитат да бъдат осреднени при вашите настройки за максимална цена на клик.

Ако дадено търсене е твърде конкурентно и цената на клик е изключително висока, Google може да намали офертата ви, за да ви струва по-малко поради намалените шансове за реализация, както и обратното. Ако това се окаже лесна “кражба” на реализация, алгоритъмът ще увеличи офертата. Този тип офериране е наличен както в мрежата за търсене, така и в дисплейната мрежа.

какво е target impression share

4.Target Impression Share

Тази стратегия за офериране се фокусира върху показването на вашата реклама в горната част на определената страница. Стратегията за целеви дял на импресиите е изключително ефективна за видимостта на бранда. Google рекламите ще показват името на вашия бранд в горната част на страницата, за да увеличат максимално видимостта на вашата компания. Тази интелигентна стратегия за офериране е фокусирана върху популяризиране на бизнеса и ще ви помага да достигнете до възможно най-много хора.

какво е target cpa

5. Target CPA

Избирането на target CPA ще ви позволи да определите средна цена на реализация. 

Да предположим, че клиент търси вашия продукт или услуга, след което рекламите от Google използват вашата целева цена на реализация, за да изчислят оптималната оферта въз основа на вероятността за конвертиране на търга. Ако стимулирането на реализациите е вашата основна цел за дадена кампания, избирането на офериране target CPA ще се съсредоточи върху опитите за конвертиране на потребители при конкретна цена на придобиване. 

С този метод Google Ads автоматично ще задава вашите оферти за всяка кампания въз основа на вашата CPA. Докато някои реализации може да струват повече, други може да струват по-малко, за да се изравнят и приведат в съответствие с разходите ви за придобиване.

какво е cpv в google ads

6. CPV офериране

Оферирането за CPV (Cost-Per-View) е най-ефективният начин за изчисляване на цената, която ще похарчите за TrueView. Тази стратегия работи за вашето видео рекламиране в Google Ads. Можете да използвате този метод, ако искате да генерирате качествени показвания на рекламите си в YouTube.

„Прегледът“ се определя от това колко дълго някой гледа вашата видеореклама, известно още като времетраене. В този случай при офериране за CPV показване се отчита, когато някой изгледа 30 секунди от вашата реклама, цялата ви реклама, й.тпо-малко от 30 секунди, или всеки път, когато се ангажира с вашата реклама.

И така, как да разберете какво да зададете като своя CPV?
  • Започнете ниско и коригирайте въз основа на вашите резултати.
  • Съсредоточете се първо върху постигането на максимални резултати за качество и рекламен ранг, те ще намалят цената на показване на вашите реклами, което ще ви позволи да плащате по-малко за по-добри резултати.
  • Бавно увеличавайте CPV, за да увеличите обхвата на аудиторията си.
какво е cpi в google ads

7. CPI (цена на инсталиране)

Цена на инсталиране е друга стратегия, която можете да изберете в рекламите в Google. 

Тя се използва за универсалната кампания за APP, при която целта е да получите повече инсталирания на приложение. Тази стратегия за офериране обаче е достъпна само за кампании за мобилни приложения и е ограничена само до мобилни устройства. 

Ако целите да популяризирате мобилните си приложения, тази стратегия за офериране е добър избор.

Офериране за максимална стойност на реализациите

8. Офериране за максимална стойност на реализациите

Тази стратегия стана популярна и спечели славата си поради своите специализирани характеристики. Тя позволява на търговците да оптимизират рекламите въз основа на различни параметри. Включително приходи от продажби или маржове на печалба. Google ще генерира оферти въз основа на тези фактори и ще увеличи максимално възвръщаемостта на инвестицията.

Можете да използвате тази стратегия, ако имате шлюз за плащане на уебсайта си и ако искате да популяризирате сайта си за електронна търговия.

какво е target roas

9. Target ROAS

Целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) е отлична стратегия за получаване на желаната възвръщаемост на инвестициите (ROI). Процесът е сложен, но за щастие не е нужно да го правите сами.

Google автоматично го прави вместо вас - вие трябва да изберете целта за възвръщаемост на инвестицията, която ще повлияе на броя реализации, които получавате.

Нека ви дадем основен пример:

В следващата си кампания в Google Ads искате да генерирате $10 за всеки $2 изразходвани. За да направите математиката, следвате тази формула:

Продажби ÷ рекламни разходи x 100% = target ROAS

Като направим математиката за примера по-горе, ето как ще изглежда target ROAS:

$10 продажби от кампания ÷ $2 разходи за реклама (кликвания) x 100% = 500% целева ROAS

какво е maximize clicks

10. Maximize clicks

Увеличаване на кликванията е стратегия за автоматично наддаване въз основа на максималния ви дневен бюджет. Google Ads ще се опита да стимулира възможно най-много кликвания за алокираната от вас сума, като автоматично ще измерва офертите, за да ви помогне да подобрите и увеличите кликванията в рамките на бюджета. 

Ако искате да увеличите броя на посетителите на уебсайта си в рамките на дневния си бюджет, но и да привлечете качествен трафик, тази стратегия е добър избор.

Как да изберем правилната стратегия за наддаване?

Като цяло рекламодателите, които сменят стратегията си за офериране според целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), могат да видят 14% повече стойност на реализациите от целевата CPA. Въпреки това, разходите остават същите за рекламите.

Ако целите достигане на конкретна желана възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) във вашето портфолио от кампании, трябва да зададете целева стойност на разходите за реклама (ROAS), като използвате стратегията за постигане на максимална стойност на реализациите.

Ключът към правилния избор на стратегия за офериране за рекламите на вашия бизнес са ясно дефинираните маркетингови цели, бюджет и тестване на различни подходи, докато не установите кой работи най-добре за вас. 

Освен избиране на правилната стратегия за наддаване, важна стъпка към успешните рекламни кампании в Google Ads е тяхната оптимизация. Ако за пръв път включвате платформата на Google в маркетинговата си стратегия и се чувствате несигурни във взимането на правилни решения, обърнете към нас от дигитална агенция ADvantage за съвет. Заявете консултация днес и достигнете желаните резултати.